Берездівський ліцей

Берездівської ОТГ 

Славутського району

Трудовий колектив – 45 працівників.

Членів педколективу - 36.

Вища освіта – 32.

Вища категорія - 18;

І категорія - 4;

ІІ категорія - 4;

Спеціаліст - 6.


Проблема, над якою працює педагогічний колектив Берездівського ліцею:

 

"Забезпечння поступально-висхідного розвитку школяра, наступності навчання, виховання  всебічно розвиненої, компетентної особистості".

 

Мета закладу 

  

Формування соціально зрілої, високоінтелектуальної, духовно багатої, творчо-ініціативної особистості, якій притаманні: широкий світогляд, володіння грунтовними знаннями; готової протистояти ворогам Батьківщини та асоціальним впливам, вміння вирішувати особисті проблеми, творти себе і оточуючий світ.

 

 

Завдання освітнього закладу

 

·           створення умов для розвтику здібної  та обдарованої особистості;

·           забезпечення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, економіку, техніку, людину і суспільство;

·           розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалення;

·           надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб для оволодіння практичними вміннями наукової діяльності;

·           формування національної свідомості, принципів людської моралі;

·           проведення науково-дослідницької експериментальної пошукової роботи;

·           розробка і впровадження нових методів і форм організації навчально-виховної роботи, нових технологій навчання;

·           формування в учнів усвідомлення того, що здоров`я людини залежить від здоров`я природи й соціального оточення, що здоров`я – це основне щастя людини;

·           формування в школярів потреби морального, психічного та фізичного самовдосконалення.